Edelstenen, mineralen & edelsteentherapie

Edelstenen, mineralen & edelsteentherapie

Edelstenen en mineralen en hun geneeskrachtige werking zijn al eeuwenlang bij mensen bekend, zo is uit opgravingen gebleken. Bergkristal, jaspis, nefriet, granaat en serpentijn zijn enkele van de oudste bekende soorten stenen.
Ze werden bijvoorbeeld als amulet of zegel gedragen, al dan niet voorzien van inscripties of afbeeldingen. Andere soorten edelstenen zijn nog relatief jong, dat wil zeggen dat ze nog niet zo lang geleden ontdekt zijn, zoals apofylliet, sugiliet, larimar en kunziet.

Edelsteentherapie staat weer volop in de belangstelling. Steeds meer mensen ontdekken opnieuw dat edelstenen en mineralen een heel goed hulpmiddel kunnen zijn om klachten of problemen te verminderen of te verzachten.
Edelstenen kun je gemakkelijk bij je dragen en zo hun werking laten doen. Maar ook in huis geplaatst, bijvoorbeeld een edelsteen in ruwe vorm als sfeerlicht, of in vorm geslepen als bol of piramide zal de steen werkzaam zijn. Daarnaast kunnen edelstenen gebruikt worden bij een heling of ritueel en als elixer.

De keuze van een edelsteen

Edelstenen en mineralen moeten aansluiten bij persoonlijke wensen of klachten. Deze keuze van een edelsteen kan op verschillende manieren tot stand komen. Op basis van kleur en bijbehorend chakra, omschrijving van klacht of werking of bijvoorbeeld op basis van sterrenbeeld of geboortemaand.

Maar belangrijker is eigenlijk nog om af te gaan op eigen intuïtieve gevoel. Welke edelsteen “voelt” goed? Welke edelsteen vind ik het mooiste of spreekt mij het meeste aan?
Goed naar onze eigen zintuigen en ons gevoel luisteren is de beste methode om edelstenen te vinden die op dat moment bij ons passen. Voor een optimale werking is het verstandig om edelstenen vóór gebruik te reinigen en één keer in de zoveel tijd opnieuw op te laden. Breekt de edelsteen of verliest hij zijn kleur? Dan is misschien het moment daar, om een nieuwe edelsteen uit te zoeken. Bovenin de rechter balk kunt u edelstenen en mineralen zoeken op klacht of werking, chakra, sterrenbeeld en naam.

Mineralen

Een mineraal is een stof die in een homogene vaste vorm in de natuur voorkomt. Mineralen kunnen worden herkend aan hun kristalvorm, kleur, hardheid en hun associatie met andere mineralen. Een beperkt aantal mineralen vormt in een specifieke samenstelling en verhouding de grote gesteentemassa’s in de aardkorst. Het zijn de gesteentevormende mineralen. De collectiegroep mineralen omvat ongeveer vierduizend objecten met grofweg achthonderd verschillende soorten.

De wetenschap die mineralen bestudeert wordt mineralogie genoemd, dit gebied van wetenschap heeft dikwijls raakvlakken met de chemie omdat mineralogie ook onderzoek doet naar de samenstelling van mineralen.

Mineralen,  hun kleur, hun streepkleur (de kleur die zij afgeven wanneer zij gekrast worden), hun hardheid, hun smeltgedrag, hun associatie met andere mineralen enz. Deze klassieke vorm van herkenning vergt veel ervaring en is niet altijd betrouwbaar. In de geologie is men daarom hoe langer hoe meer gaan vertrouwen op analyse achteraf van andere optische eigenschappen dan kleur, vooral door polarisatiemicroscopie (lichtmicroscopie met gepolariseerd licht), röntgen-poederdiffractie, röntgenfluorescentiespectrometrie, elektronenstraal-microanalyse (elektronmicroprobe) en atomaire-absorptiespectrometrie. In sommige gevallen wordt infraroodanalyse toegepast.

—-
Mineralen worden in Europa doorgaans in negen groepen verdeeld volgens de classificatie van Strunz. In de Verenigde Staten wordt de indeling volgens Dana voornamelijk gebruikt, waarbij mineralen in 78 groepen worden verdeeld. Elke groep uit de classificatie van Strunz omvat elementen of verbindingen met een specifieke structuur:
De elementen: de natuurlijk voorkomende elementen, nog verder onderverdeeld in De metalen, zoals kwik, zilver, goud, platina, lood, tin, zink, ijzer
De niet-metalen, zoals arseen, koolstof, zwavel en antimoon.

De sulfiden en verwanten sulfiden, zoals pyriet (FeS2) en cinnaber (HgS)
seleniden, zoals bornhardtiet (Co3Se4)
telluriden, zoals tetradymiet (Bi2Te2S)
arseniden, zoals saffloriet (CoAs2)
antimoniden, zoals dyskrasiet (Ag3Sb)

De halogeniden, verbindingen met halogenen, zoals haliet (keukenzout, NaCl), ferruciet en mendipiet
De oxiden en hydroxiden, zoals cupriet (Cu2O), bruciet (Magnesiumhydroxide, Mg(OH)2), diaspoor (AlO(OH))
De verbindingen met zuurstof ‘in drieomringing’, hier bestaat het anion uit een centraal deeltje omringd door drie zuurstofdeeltjes, zoals boraten, met BO33-
nitraten, met NO3-
jodaten, met IO3-

De verbindingen met zuurstof ‘in vieromringing’ met een element uit groep 6 en 16, hier bestaat het anion uit een centraal deeltje piramidaal omringd door vier zuurstofdeeltjes, zoals sulfaten
chromaten
wolframaten
molybdaten
vanadaten

De verbindingen met zuurstof ‘in vieromringing’ met een element uit groep 5 en 15, hier bestaat het anion uit een centraal deeltje piramidaal omringd door vier zuurstofdeeltjes, zoals fosfaten
arsenaten

De silicaten, bestaande uit SiO4-piramiden. Deze piramiden kunnen los voorkomen, in duo’s, in kettingvorm, in lagenvorm of driedimensionaal gebonden worden.
De organische verbindingen, zoals kolen en harsen.