Tag Archives: kristallen schedel

Legende van Kristallen schedels.

In oude Maya legendes, maar ook in andere overleveringen van oude culturen, wordt er over 13 kristallen schedels gesproken. Zelfs in de Bijbelcode worden kristallen schedels vernoemd. Ze worden gezien als intelligenties, holografisch samenwerkende “computers” die door middel van Liefde, Heling en Informatie de evolutie van de aarde en mensheid helpen. Samen dragen ze het hele Masterplan, de kosmische Akasha, voor een mens en wereld zonder karma en dualiteit, in zich. Ze helpen de mensheid te leven vanuit het kristallijnen Licht, de oorspronkelijke goedheid en de eenheid met alle aarderijken en lichtsferen.
Elke schedel heeft een eigen intelligentie met een eigen taak.
Van oeroude schedels, waarvan men zegt dat ze zeker 2000 jaar oud zijn, en veelal nog ouder, zijn er een aantal van gevonden in nabijheid van zeer oude ruïnes van vroegere beschavingen. (Maya’s, Azteken) Maar ook in andere delen van de wereld worden nu oude schedels gevonden.
Het blijft de wetenschappers verbazen hoe een primitieve cultuur in staat was om kristal in zulke exacte afmetingen te snijden, die bovendien ingaan tegen de natuurlijke as van het kristal, zonder gebruikmaking van geavanceerd gereedschap. Normaliter breekt kristal als je die tegen de as van het kristal in snijd.
Ondanks tegenstanders binnen de wetenschap, en diverse onderzoeken op dit gebied, is er nog steeds geen bewijsbare methode bekend om daadwerkelijk de ouderdom van deze schedels te bepalen.
Naast de oeroude schedels, worden er ook oude kristallen schedels gevonden. Deze zouden tussen de 1000 en 100 jaar geleden zijn gemaakt. Vaak worden op deze schedels wel sporen van gereedschap gebruik gevonden. Veel van deze schedels zijn nog in het bezit van inheemse stammen.
En dan de schedels waar het grootste gros van alle schedelhoeders mee werken, de zogenaamde “nieuwe schedels”. (want wat is nieuw, het kristal is immers miljoenen jaren oud)
Deze schedels zijn de afgelopen 100 jaar gemaakt, en sinds eind jaren 90 zijn ze helemaal populair geworden, vooral de laatste jaren zijn er tienduizenden gemaakt, vooral door carvers uit China en Brazilië.
Voor de werking van de schedels maakt het per definitie niet uit of ze nieuw, oud, of oeroud zijn. Uit ervaring blijkt zelfs, dat nieuw gemaakte schedels toegankelijker zijn en er gemakkelijker mee te werken is.
Veel hangt ook af van de intentie waarmee de carver ze heeft gemaakt, maar ook hoe er mee gewerkt is.
Als een soort van “antenne” zijn zij in staat veel informatie op te pikken en op te slaan. Een kristallen schedel is een magisch voorwerp en een soort van “Holografische databank” waarin heel wat informatie opgeslagen kan worden.
Door een kristal in een schedelvorm te carven gebeurt er iets bijzonders, er worden bepaalde kwaliteiten en energie velden geactiveerd. En dan kan het volgende gebeuren:
• Als we ons met het kristal verbinden, bijvoorbeeld in meditatie, dan reflecteert de schedel bepaalde aspecten/kwaliteiten/delen van onszelf die tot dan toe vaak verborgen bleven. Zo leren we onszelf en soms bepaalde latente vermogens kennen. Dit is trouwens niet altijd even leuk, want soms wordt je ook met kanten van jezelf geconfronteerd die je liever blijft ontkennen.
• Breking/refractie, zoals een prisma wit licht kan splitsen in de verschillende kleuren en frequenties, zo kan de schedel dat met de totale energie van ons eigen wezen doen. Hierdoor kunnen vorige levens, toekomstige levens, of aspecten van onszelf in andere dimensies zichtbaar en helder worden.
• Verder kunnen ze in healing en meditatie, informatie en energie sturen en ontvangen. Zo kunnen we bijvoorbeeld gemakkelijker contact maken en uitwisselen met andere bewustzijnsvormen zoals engelen, buitenaardsen, gidsen ect. Dan spreken we wel eens van het schedelbewustzijn dat via de schedel doorwerkt.
• Schedels helpen in meditatie gemakkelijker van een bèta staat (actief) naar een alfa staat (rust) en diepere meditatieve staten (theta en delta) te komen.
• Schedels kunnen informatie over heden, verleden, toekomst, de aarde, de kosmos, ect. opslaan maar ook weer afgeven.
Zo wisselen ze onderling ook deze informatie uit. Dus door met schedels te mediteren, energie werk te doen op bijvoorbeeld bijzondere krachtplaatsen, contact met andere schedels te maken, worden ze steeds krachtiger.
Zie de schedel als een soort van radio/tv, als je je afstemt op een frequentie dan kom je bepaalde zenders tegen, deze zenders bevatten de databank of het energie netwerk waaruit we kennis, inzicht, en energie kunnen halen.
Het enige wat je hoeft te doen is je open te stellen en te verbinden vanuit het gevoel van Liefde.
Wat zijn kristallen schedels, en waarom een schedelvorm?
Zoals je misschien wel weet hebben kristallen bepaalde kwaliteiten en een bepaalde werking. Zo kan o.a. kwarts b.v. gebruikt worden om informatie in op te slaan. De wetenschap kan nu al de informatie van een complete bibliotheek via laser in een stuk kristal ter grootte van een suikerklontje stoppen! Ook in de chip- en de geheugen industrie wordt kwarts gebruikt.
De schedelvorm heeft voor velen sterk de associatie met de dood, waardoor angst en negatieve gevoelens kunnen ontstaan. Maar de dood is ook het symbool voor verandering, transformatie en de mogelijkheid toe te treden tot andere dimensies.
Verder bevat een menselijke schedel hersens waarin kennis en weten opgeslagen en verwerkt worden . Met dit gegeven, dat kristal dus kennis kan opslaan en vasthouden, en een schedel die een brein bevat, is het symbolisch gegeven van een kristallen schedel ineens niet zo vreemd meer.
Welke schedel voor jou?
Als een schedel naar jou “roept”, figuurlijk uit een groep schedels springt, of als je een schedel ziet waarvan je onmiddellijk een verliefd gevoel bij krijgt, dan wil dat zeggen dat er een klik is tussen jou en de schedel.
Een schedel kan ook nog dagenlang in je hoofd blijven spoken, of dat je ervan droomt, zelfs als je een schedel alleen maar op een foto hebt gezien, dit is dan overduidelijk een teken dat er een “klik” is. Die klik heb je nodig om aan een echte en hechte samenwerking te beginnen, hij of zij zal je pad verrijken en je leiden door transformaties heen naar je Goddelijk Zelf, je Hogere Licht!
Een schedel kan je hele leven onderste boven gooien, bewuste en onbewuste angsten en verdriet naar boven halen. Het zijn in ieder geval noodzakelijk processen in je bewustwording waar je doorheen moet alvorens een werkelijke samenwerking aan te aan met het Kristallen Schedelbewustzijn.
Maar ze nemen hun verantwoordelijkheid op, ze loodsen je dan ook door zo’n proces heen. Ze laten je, als het ware, nooit midden in zo’n proces zitten. Alles gebeurt in Liefde, net dat wat jij aan kan, of waar je aan toe bent.
Een schedel kan tijdelijk bij je zijn, vandaar dat er altijd gesproken wordt over een hoederschap, de samenwerking met een schedel is een zorg voor elkaar op basis van respect zolang als dat nodig is. Je neemt de zorg voor zo’n schedel op je, en vice versa. Zo kan je door een bepaald proces heen zijn, en voel je dat de wederzijdse taak er op zit, je schedel kan dan aangeven dat hij naar een nieuwe hoeder wil om daar weer zo’n proces aan te gaan.
Daar we schedels over het algemeen kopen, wordt er dan onderling met de nieuwe hoeder een uitwisselingsbedrag vast gesteld waar de schedel weer voor doorgaat.
Met sommige schedels voel je een band die veel dieper gaat, en vaak zijn dit de persoonlijke schedels waarvan je weet dat ze je een leven lang op het pad zullen begeleiden. Dit zullen zeer krachtige geopende schedels zijn/worden die op een onvoorstelbaar groot en breed vlak ingezet willen worden. Deze schedels zijn zo geactiveerd dat ze op een zeer hoge frequentie en energie werken, en dat is zeer zeker voelbaar. Sommige hoeders willen dan ook niet dat andere mensen met deze schedels werken vanwege een eventuele verstoring van dat energieveld.
Daar elke kristallen schedel zijn eigen kennis en kwaliteit heeft, zullen zich vaak meerdere schedels zich melden om samen te werken met jou. Een kring van schedels ontstaat dan als een enorme bron van Kennis, Licht en Liefde.